Tabell

Ringmärkning vid Torreberga västra
Art Tom 2003 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Summa
Kärrsång. 394 127 85 218 156 80 64   1124
Rörsång. 341 52 40 85 89 90 65   762
Sävsång. 132 23 22 57 27 65 21   347
Gransång. 134 36 108 206 122 175 15   796
Sib.grans. 1 0 1 1 1 1     5
Grönsång. 5 0 1 2 5 2 1   16
Lövsång. 1448 414 382 289 254 186 248   3221
Svarthätta 261 65 54 143 61 95 12   691
Trädgsång 105 34 38 49 31 24 18   299
Törnsång. 303 110 97 129 66 50 56   811
Ärtsång. 77 14 22 32 10 13 14   182
Höksång. 1 0 0 0 0 0     1
Härmsång 24 15 12 27 9 5 2   94
Gräshopp 14 13 10 9 6 15 5   72
Flodsång. 0 0 0 1 0 0     1
Trastsång. 0 0 1 0 1 1     3
Ortolansp. 1 0 0 0 0 0     1
Gulsparv 184 1 5 1 1 1     193
Järnsparv 1696 244 226 317 432 335 19   3269
Sävsparv 181 29 8 18 11 19 13   279
Gråsparv 4 0 0 0 1 0     5
Bergfink 17 0 0 3 0 1     21
Bofink 74 10 19 0 11 8     122
Grönfink 527 31 27 10 40 6 10   651
Pilfink 68 2 2 2 2 1 1   78
Rosenfink 0 0 0 0 0 1     1
Gråsiska 316 1 40 0 24 45     426
Grönsiska 1283 0 78 0 73 5     1439
Snösiska 1 0 0 1 0 0     2
Steglits 297 7 4 15 4 15     342
Hämpling 51 2 0 0 0 0     53
Trädpip. 1011 121 93 112 29 96 9   1471
Ängspip. 84 0 12 3 0 0     99
Gulärla 1 0 0 1 0 0     2
Stjärtmes 0 7 0 33 0 0     40
Svartmes 1 1 0 0 0 0     2
Blåmes 325 122 54 125 72 66 11   775
Talgoxe 179 69 39 43 33 39 23   425
Pungmes 2 0 0 0 0 0     2
Entita 2 0 0 0 0 0     2
Trädkryp. 0 0 0 4 0 1     5
Taltrast 53 26 4 39 11 10     143
Björktrast 5 0 6 0 0 0     11
Rödvinge 3 3 0 13 11 1     31
Koltrast 73 10 6 20 21 10 2   142
Buskskvä. 2 0 0 0 0 0     2
Ladusvala 6 0 0 0 0 1     7
Kungsfåg. 50 12 9 148 135 61     415
Gärdsmyg 92 33 30 85 71 89 1   401
Rödhake 530 74 74 181 141 130 3   1133
Blåhake 0 0 2 0 0 0     2
Rödstjärt 42 21 26 37 25 10 14   175
Näktergal 44 13 13 27 13 15 17   142
Sv.vit flug. 9 1 4 4 4 4 3   29
Grå flug. 4 0 4 6 1 1     16
Törnskata 7 0 2 4 0 1     14
St.Hacksp 2 3 5 3 1 0     14
M.Hacksp 3 0 0 0 0 0     3
Göktyta 8 3 1 2 0 1 1   16
Spillkråka 2 1 0 0 0 0     3
Stare 12 0 0 0 0 0     12
Kungsfisk. 0 0 0 0 1 1     2
Sparvhök 1 1 0 1 0 0     3
Röd glada 0 0 0 0 1 0     1
Hornuggla 1 0 0 0 0 0     1
Gök 0 0 0 0 1 0     1
Skata 2 1 0 1 0 1 1   6
Nötskrika 1 0 0 0 0 0     1
Ringduva 0 0 0 0 1 0     1
Skogsnäp. 0 0 0 0 0 1     1
Vattenrall 0 0 0 0 0 1     1
Summa 10497 1752 1666 2507 2009 1779 649 0 20859