Tabell

Ringmärkning vid Torreberga västra
Art Tom 2003 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Summa
Kärrsång. 394 127 85 218 156 80 76   1136
Rörsång. 341 52 40 85 89 90 101   798
Sävsång. 132 23 22 57 27 65 36   362
Gransång. 134 36 108 206 122 175 96   877
Sib.grans. 1 0 1 1 1 1     5
Grönsång. 5 0 1 2 5 2 1   16
Lövsång. 1448 414 382 289 254 186 357   3330
Svarthätta 261 65 54 143 61 95 77   756
Trädgsång 105 34 38 49 31 24 30   311
Törnsång. 303 110 97 129 66 50 69   824
Ärtsång. 77 14 22 32 10 13 17   185
Höksång. 1 0 0 0 0 0     1
Härmsång 24 15 12 27 9 5 3   95
Gräshopp 14 13 10 9 6 15 6   73
Flodsång. 0 0 0 1 0 0     1
Trastsång. 0 0 1 0 1 1     3
Ortolansp. 1 0 0 0 0 0     1
Gulsparv 184 1 5 1 1 1     193
Järnsparv 1696 244 226 317 432 335 132   3382
Sävsparv 181 29 8 18 11 19 18   284
Gråsparv 4 0 0 0 1 0     5
Bergfink 17 0 0 3 0 1     21
Bofink 74 10 19 0 11 8 3   125
Grönfink 527 31 27 10 40 6 15   656
Pilfink 68 2 2 2 2 1 1   78
Rosenfink 0 0 0 0 0 1     1
Gråsiska 316 1 40 0 24 45     426
Grönsiska 1283 0 78 0 73 5     1439
Snösiska 1 0 0 1 0 0     2
Steglits 297 7 4 15 4 15 2   344
Hämpling 51 2 0 0 0 0     53
Trädpip. 1011 121 93 112 29 96 60   1522
Ängspip. 84 0 12 3 0 0     99
Gulärla 1 0 0 1 0 0     2
Stjärtmes 0 7 0 33 0 0     40
Svartmes 1 1 0 0 0 0     2
Blåmes 325 122 54 125 72 66 23   787
Talgoxe 179 69 39 43 33 39 32   434
Pungmes 2 0 0 0 0 0     2
Entita 2 0 0 0 0 0     2
Trädkryp. 0 0 0 4 0 1     5
Taltrast 53 26 4 39 11 10 5   148
Björktrast 5 0 6 0 0 0     11
Rödvinge 3 3 0 13 11 1     31
Koltrast 73 10 6 20 21 10 7   147
Buskskvä. 2 0 0 0 0 0     2
Ladusvala 6 0 0 0 0 1     7
Kungsfåg. 50 12 9 148 135 61 1   423
Gärdsmyg 92 33 30 85 71 89 24   424
Rödhake 530 74 74 181 141 130 57   1187
Blåhake 0 0 2 0 0 0     2
Rödstjärt 42 21 26 37 25 10 20   181
Näktergal 44 13 13 27 13 15 17   142
Sv.vit flug. 9 1 4 4 4 4 3   29
Grå flug. 4 0 4 6 1 1     16
Törnskata 7 0 2 4 0 1 2   16
St.Hacksp 2 3 5 3 1 0     14
M.Hacksp 3 0 0 0 0 0     3
Göktyta 8 3 1 2 0 1 1   16
Spillkråka 2 1 0 0 0 0     3
Stare 12 0 0 0 0 0     12
Kungsfisk. 0 0 0 0 1 1     2
Sparvhök 1 1 0 1 0 0 1   4
Röd glada 0 0 0 0 1 0     1
Hornuggla 1 0 0 0 0 0     1
Gök 0 0 0 0 1 0     1
Skata 2 1 0 1 0 1 1   6
Nötskrika 1 0 0 0 0 0     1
Ringduva 0 0 0 0 1 0     1
Skogsnäp. 0 0 0 0 0 1     1
Vattenrall 0 0 0 0 0 1     1
Summa 10497 1752 1666 2507 2009 1779 1301 0 21511